Följ med safehomes

Här kan du se vad vi har för oss

Safehomes på Facebook

Safe Homes & Care
Safe Homes & Care
Dagen spenderas på Stockholm City Conference Centre Norra Latin där Brottsoffermyndigheten firar sitt 25års jubileum.
Dag 1 av 4 med Sol Lindhöjd denna vecka har påbörjats. Vi hittade Anna Ekvall i minglet och fick en trevlig pratstund över fika och lunch.
Seminariet Barns rättigheter och delaktighet i rättsprocessen belyste vikten av att hela tiden göra det vi kan för att “barnsäkra” de juridiska processerna.
Nu lyssnar vi på justitieminister Morgan Johansson berättat vad som görs nationellt och internationellt för att stärka skyddet och stödet till brottsoffer.
#brottsoffer #våldsutsatta #framtiden
Safe Homes & Care
Safe Homes & Care
Trötta men mycket nöjda med kvällens temakväll om människohandel.
Frälsningsarmén tillsammans med Studieförbundet Bilda Region Sörmland ABF Arbetarnas bildningsförbund och Safe Homes & Care – Trygghet, Stöd och Nystart bjöd in till filmvisning och efterföljande samtal om hur människohandel kan synliggöras och motverkas samt hur offer för människohandel kan stödjas till ett liv i frihet och självständighet.

Intressant samtal om hur man kan arbeta mot människohandel.

Kul att så många intresserade yrkesverksamma och privatpersoner kom och delade med sig av sina erfarenhet och bidrog med kloka frågor.

Nu tar vi det här från ord till handling och arbetar tillsammans i samverkan mot människohandel precis som Frälsningsarmén säger – stad för stad🙌
Safe Homes & Care
Safe Homes & Care
Idag har de flesta i personalgruppen deltagit i Länsstyrelsen i Södermanlands län utbildningsdag om kopplingen mellan maskulinitetsnormer, dopning och våld i nära relation. Det är alltid lika aktuellt att lyfta hur synen på vad som är manligt i vårt samhälle påverkar oss på olika sätt och vilka konsekvenser det kan få för både den enskilde och de runt omkring. Dessvärre påvisas tydliga samband med en önskan/förväntan om att leva upp till vissa maskulinitetsnormer med användning av dopningspreparat. Det i sig ökar risken avsevärt för dåligt mående och impuls- och aggressivitsproblematik som kan ta sig uttryck i brutalt, dödligt våld.

Just därför måste vi hela tiden skapa motvikt till osunda maskulinitetsnormer och skapa inkluderande former där maskulinitet inte förknippas med våld, aggressivitet och sexuell dominans.
Att vara man är att vara människa och ska handla om hur man bemöter sig själv och sin omgivning med respekt och omtanke.

Hos oss på Safe Homes jobbar ungefär lika många tjejer som killar för att vi vill skapa en balans och motvikt mot de erfarenhet man inte alltför sällan har av samhällets könsnormer. Hos oss möter vuxna och barn av både män och kvinnor i de flesta situationer och vi pratar ofta och gärna jämställdhet 🍁
Safe Homes & Care
Safe Homes & Care
På väg från Barnombudet i Uppsala län, BOiU dag om barn som utsätts, exponeras för, bevittnar, utsätts för eller på annat sätt upplever våld.
Intressant förmiddag där en del forskning i ämnet presenterades samt en genomgång av utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnperspektiv i skyddat boende.

Nu drar delar av Safe Homes vidare mot Sthlm där eftermiddagen bjuder på möte med Maria Bauer och Co i Framvik.
Safe Homes & Care
Safe Homes & Care
Nu har vi beställt vår andra roll-up! Ska bli spännande att se när den kommer 🌸🌸🌸
Safe Homes & Care
Safe Homes & Care
Idag har delar av Safe Homes deltagit i Nationella skyddsinsatsers utbildningsdag med Allan Wade där han föreläste om #responsebasedpractice vilket som det låter handlar om att synliggöra kontext och reaktioner vid våldsutsatthet.
Intressant dag men framför allt givande och spännande diskussioner med både mr Wade och Fredrik NSI och hans kollegor där vi pratade VR och D-escalator. Vikten av kvalitet i arbetet mot våld i nära relation och nätverkande.
Stort tack för idag och på återhörande🌺
#vr #nätverk #skyddatboende #våldsutsatta

Vi finns på instagram

Stäng meny