Träningslägenhet

Trygghet, stöd och nystart

Våra lägenheter med boendestöd

Hur stora är lägenheterna?

Vi kan erbjuda lägenheter i varierande storlek från 1rok upp till 3rok.

Hur får man en lägenhet?

Placeringsbeslut från socialtjänsten i den boendes kommun krävs för att kunna bo i våra lägenheter.

Vårt arbetssätt

Kontinuerlig utvärdering

Stödbehovet utvärderas kontinuerligt för att identifiera primära och långsiktiga stödinsatser.

Ansvar

I genomförandeplanen beskrivs vad som ska göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret.

Genomförandeplan

Utifrån vårdplanen och i samråd med den placerade klienten upprättas en genomförandeplan med delmål och mål.

Boendestödet

Boendestödjaren kan hjälpa till med det mesta, från handling, ekonomisk planering till städning. Allt utifrån behov och överenskommelse med socialtjänsten.

Vår väg till en meningsfull tillvaro

Aktiviteter

De boende erbjuds efter önskemål och förmåga samt överenskommelse med placerande socialtjänst olika aktiviteter.

Stödsamtal

Kontinuerliga stödsamtal och hjälp med olika myndighetskontakter erbjuds för att stötta den boende att planera sin framtid.

Stöd efter utflytt

Efter utflytt från det skyddade boendet erbjuds i samråd med socialtjänsten en fortlöpande kontakt utifrån individens önskemål och behov.

Vårt barnperspektiv

Barnens bästa ska stå i centrum och det är naturligtvis något vi alltid arbetar för, speciellt i utsatta situationer. 

Barn behöver känna att de förstår vad som händer, varför det händer och de behöver få förutsättningar att få vara delaktiga sin vardag. Genom att en egen genomförandeplan upprättas för barnen och att de har kontinuerliga samtal med vår barnansvarig får de på ett lätthanterligt sätt vara med och styra över en del av sin tillvaro. 

Vi arbetar med nära föräldrastöd i den mån det finns en överenskommelse med föräldern och den placerande socialtjänsten.

Vi kan i samråd med socialtjänsten, erbjuda ett kontaktpersonsuppdrag för barnen. På så sätt får både barn och förälder möjlighet till egen tid. 

Vi har också möjlighet att göra sociala utredningar utifrån BBIC på uppdrag av den placerande socialtjänsten.

Vi erbjuder självklart också samtalsstöd till barn samt barnverksamhet, i form av lek, skapande och gemensamma aktiviteter. 

Så snart det är möjligt skrivs barnet efter överenskommelse med placerande socialtjänst i närbelägen skola/förskola.

Husdjur

Vi välkomnar givetvis medföljande husdjur.
Alla som äger ett husdjur vet att det är en kär familjemedlem och att det är en självklarhet att man som ägare vill vara säker på att ens ögonsten också har det bra. Det är också dokumenterat att husdjurens effekt på människor är lugnande.
Vi på Safe Homes ser det därför som självklart att  välkomna även husdjur som följer med den placerade som bor i egen lägenhet.
Det är viktigt att vara medveten om att det är ägaren som är ansvarig för att husdjuret får den skötsel som det kräver. Ägaren är också ansvarig för de eventuella skador som djuret kan orsaka.

Kontakta oss

För placeringsförfrågan eller mer information, kontakta verksamhetsansvarig:

Telefonnummer:  073-649 60 28

Email: info@safehomes.se